Numery Budynki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2021r uległa zmiana ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2188 oraz z 2021 r. poz. 2227.)

Zgodnie ze zmienionym art. 4 ust. 2 ww. ustawy, limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

1. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

oraz

2. Kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta Tuszyna w Urzędzie Miasta w Tuszynie, przy ul. Piotrkowskiej 2/4, 95-080 Tuszyn, pok. nr 7 w budynku B, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do31 września 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta Tuszyna w Urzędzie Miasta w Tuszynie, przy ul Piotrkowskiej 2/4, 95-080 Tuszyn, pok. nr 7 w budynku B, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wszelkie informacje pod nr tel. 42 614 34 47 w 36

ZMIANY STAWEK PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW