Aparat 4 3 IMG 6825 900x675

Szanowni Państwo,

Gmina Tuszyn sfinansowała zakup aparatu do znieczulenia firmy GE Healthcare model Carestation 750 wraz z kardiomonitorem B155M, który został dostarczony i zamontowany na bloku operacyjnym Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie. Urządzenie przeznaczone jest do znieczulania ogólnego pacjentów przy wykonywaniu zabiegów i operacji na w/w bloku operacyjnym. Koszt zakupu sprzętu wyniósł 180 tys. zł brutto. Został on w całości sfinansowany ze środków pozyskanych przez Zespół w ramach dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w łącznej wysokości 180 tys. zł stanowiącej pomoc finansową z budżetu Gminy Tuszyn udzielonej na podstawie Uchwały Nr XXXVI/290/21 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą: “Zakup aparatu do znieczulenia dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie”.

Aparat IMG 6826 600x800
ZAKUP APARATU DO ZNIECZULENIA DLA SZPITALA W TUSZYNKU
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast