Gmina Tuszyn realizuje aktualnie inwestycję polegającą na przebudowie targowiska miejskiego przy ul. Zwierzyńskiego w Tuszynie. Zadanie to współfinansowane jest w ramach umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Wykonywane prace to budowa czterech wiat targowiskowych, instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej wraz z przebudową terenu targowiska i modernizacją stanowisk. Planowana kwota, przeznaczona na inwestycję to 889.515 zł. w tym 465.670 zł z PROW na lata 2014-2020 i 423.845 zł z budżetu Gminy Tuszyn.

Dofinansowanie dla Tuszyna w ramach programu „Mój Rynek”
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast