Powiat Łódzki Wschodni zrealizował w Tuszynie inwestycję za 894 692,78 zł

Z końcem listopada zakończone zostały roboty budowlane w zadaniu pn. “Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie”. W grudniu przewidziano dokonanie odbiorów technicznych i zakończenie finansowe inwestycji. Zadanie realizowane było od 18 września do 30 listopada 2019 r. przez Pracownię Usług Projektowo-Budowlanych “TOMEX” – Tomasz Zakrzewski z Łodzi z udziałem PBDiM “ERBEDIM” sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.

Finansowanie inwestycji miało początkowo rozłożyć się na Powiat Łódzki Wschodni ( 250 tys.), Skarb Państwa ( 250.tys.) i Gminę Tuszyn ( 250 tys.). Z uwagi na fakt, iż Gmina Tuszyn pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację nakładki bitumicznej na drodze powiatowej – ul. Glinianej w Szczukwinie za kwotę 309.784 zł, władze Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Gminy Tuszyn wspólnie zdecydowały o przesunięciu zaoszczędzonych środków na realizację mostu. Ostatecznie koszt realizacji mostu na ul. Ściegiennego w Tuszynie (bez projektu) zamknął się kwotą 894.692,78 zł (brutto), w tym Powiat Łódzki Wschodni przeznaczył kwotę 637 425,78 zł, zaś subwencja ogólna Skarbu Państwa wyniosła 257.267,00 zł. Gmina Tuszyn wykonała projekt za kwotę 25.830 zł.

Powiat Łódzki Wschodni zrealizował w Tuszynie inwestycję za 894 692,78 zł
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast