Na I Sesji Rady Miejskiej w Tuszynie VIII kadencji, która odbyła się w dn. 21 listopada 2018 r. (środa) o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 2/4, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie wydała wybranym radnym – zaświadczenia o wyborze na radnego a wybranemu burmistrzowi – zaświadczenie o wyborze na burmistrza. Radni Rady Miejskiej w Tuszynie i Burmistrz Miasta Tuszyna Pan Witold Małecki złożyli ślubowanie. Radni przeprowadzili wybory, w których wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuszynie – Pana Andrzeja Małeckiego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Tuszynie – Pana Mirosława Popeckiego i Pana Janusza Miarę.

Skład Rady Miejskiej w Tuszynie (w kolejności okręgów wyborczych) :

1. Danuta Wojciechowska

2. Agnieszka Krawczyk

3. Iwona Parczewska

4. Andrzej Małecki – Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

5. Marian Bąk

6. Mirosław Popecki – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

7. Juliusz Defeciński

8. Maria Krawczyk

9. Marcin Siedlecki

10. Antoni Kosiada

11. Janusz Miara – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

12. Łukasz Wójcik

13. Kazimierz Sęk

14. Piotr Zarzycki

15. Tomasz Sobolewski

Ponadto podczas I Sesji powołano i ustalono składy poszczególnych Komisji Rady Miejskie w Tuszynie.

I. Skład Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego i Budżetu Rady Miejskie w Tuszynie.

1. Bąk Marian

2, Defeciński Juljusz

3. Kosiada Antoni

4. Krawczyk Agnieszka

5. Krawczyk Maria

6. Małecki Andrzej

7. Miara Janusz

8. Parczewska Iwona

9. Popecki Mirosław

10. Sęk Kazimierz

11. Siedlecki Marcin

12. Sobolewski Tomasz

13. Wojciechowska Danuta

14. Wójcik Łukasz

15. Zarzycki Piotr

II. Skład Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Bąk Marian

2. Krawczyk Maria

3. Parczewska Iwona

4. Popecki Mirosław

5. Sęk Kazimierz

6. Wójcik Łukasz

7. Miara Janusz

III. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Defeciński Juliusz

2. Kosiada Antoni

3. Krawczyk Agnieszka

4. Parczewska Iwona

5. Wójcik Łukasz

6. Wojciechowska Danuta

IV. Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Defeciński Juliusz

2. Krawczyk Agnieszka

3. Sęk Kazimierz

4. Zarzycki Piotr

5. Sobolewski Tomasz

V. Skład Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Tuszynie.

1. Krawczyk Maria

2. Małecki Andrzej

3. Siedlecki Marcin

4. Sobolewski Tomasz

5. Wojciechowska Danuta

I Sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast