Nowy chodnik na Młynkowej już gotowy

Dzięki dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Łódzkiego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Tuszynie i mieszkańców ulicy wykonano nowy chodnik na ul. Młynkowej w Tuszynie ( Zadanie pn. Budowa chodnika na ul. Młynkowej w Tuszynie, obręb 5, działka nr ewid. 1, droga gminna nr 106832E). W dniu 29 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Miasta w Tuszynie dokonano wyboru wykonawcy, który wykonał zadanie za kwotę 358.247, 71 zł brutto. Zakres prac obejmował budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,00 m i długości 534,7 m. Dotacja od Wojewody Łódzkiego wyniosła 216.867 zł, pozostała kwota 141.380,71 zł pochodzi z budżetu Gminy Tuszyn.

Nowy chodnik na Młynkowej już gotowy
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast