Rodzina Miśków zagościła w świetlicy!

 „Rodzina Miśków” to projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, który zakłada dostarczenie „Rodziny Miśków” do 500 placówek wsparcia dziennego i innych miejsc udzielających pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Podstawową formą dotarcia do dziecka, towarzyszenia mu w przeżywaniu trudnych emocji oraz budowania wraz z nim bezpiecznej bazy w jego dziecięcym życiu − jest zabawa. Świat kolorów, postaci, symboli, rzeczy. To w zabawie dziecko może eksplorować świat, uczyć się zaufania, budowania wewnętrznej siły. Może wyrażać siebie, bezpiecznie wchodzić w kontakt z rzeczywistością oraz uczyć się relacji społecznych. Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym uczą się trzech reguł: „nie czuj”, „nie mów”, „nie ufaj”. Taka perspektywa widzenia świata powoduje, że dziecko zamyka się na otoczenie i doświadczanie radości, spokoju, wolności, spontaniczności, bycia ważnym i sprawczym. Narzuca więc sobie kolejne reguły, będąc przekonane, że pozwolą mu one przetrwać trudną sytuację w domu. Jedną z nich jest − „nie baw się”, to znaczy nie doświadczaj. Misie stanowią doskonałe narzędzie terapeutyczne, rozwojowe i edukacyjne dla dzieci w każdym wieku. Praca z rodziną misiów przede wszystkim zaprasza do tego by, CZUĆ, UFAĆ, MÓWIĆ. Uwrażliwia odbiorców na nich samych, ale także pozwala zobaczyć innych w świecie, który nie musi być dla nich zagrażający. Warunkiem przystąpienia do projektu było napisanie programu, który będzie realizowany podczas zajęć w pracy z dziećmi. Przystąpiłam do tego zadania z ochotą, napisałam program i udało się. Otrzymałam Misie, które będą służyły do pracy terapeutycznej z dziećmi w świetlicy środowiskowej ,,Parpusiaki”. 

Monika Oleksiewicz

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień

i Przemocy w Rodzinie

Rodzina Miśków zagościła w świetlicy!