„Razem można wiele”, tak nazywał się projekt zrealizowany w Jutroszewie w okresie od 1 lipca 2018 roku do dnia 20 września 2018 roku, przy udziale dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego, na podstawie umowy nr 86/RŚ/18 zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Tuszyn. Mieszkańcy Sołectwa Jutroszew sami zdemontowali starą bramę, furtkę, oraz stare słupki. Następnie wykopana została i zalana betonem belka poprzeczna wiążąca słupy. W ten sposób mieszkańcy przygotowali miejsce na montaż zakupionej z pozyskanych środków nowej bramy i furtki. Zdjęcia przedstawiają zamontowaną w czynie społecznym przez mieszkańców Jutroszewa nową bramę i furtkę, na zakup której pozyskano 5000 zł. Mieszkańcy Jutroszewa w ramach środków własnych zakupili dodatkowo tabliczkę pamiątkową, która została umieszczona na słupku.

 

 

Nowa inwestycja w Jutroszewie
Call Now ButtonUrząd Miasta w Tuszynie