Prośba o widoczne oznakowanie budynków

Urząd Miasta w Tuszynie przypomina mieszkańcom Gminy Tuszyn o prawidłowym i widocznym oznakowaniu budynków, polegającym na umieszczeniu w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym oraz nazwą ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu przy bramie (zgodnie z przepisem art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne „Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.”).

Prawidłowe i widoczne oznakowanie budynków, wyraźne ich ponumerowanie jest niezmiernie ważne np. w pracy zespołów ratownictwa medycznego, ponieważ przyczynia się
do szybszego dotarcia zespołu do miejsca zdarzenia.
W przypadku wezwań, do których dysponowane są zespoły ratownictwa medycznego niejednokrotnie istotne znaczenie mają minuty, a nawet sekundy. Dlatego tak ważne jest, aby zespół ten bez problemów (m.in. szukanie właściwego budynku) mógł dotrzeć do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i udzielić jej jak najszybciej pomocy. Podjęcie ww. działań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Jednocześnie prosimy wszystkich Mieszkańców naszej Gminy, którzy nie posiadają jeszcze nadanych numerów porządkowych nieruchomości o złożenie wniosku, który jest dostępny na stronie BIP Tuszyn w zakładce „Komórki organizacyjne w Urzędzie Miasta w Tuszynie” – Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Rolnictwa – wnioski – inne – Wniosek o nadanie numeru porządkowego.

Prośba o widoczne oznakowanie budynków
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast