Tablica Z Placu Reymonta W Tuszynie 4 3 900x675

Ministerstwo 900x545

 

Adaptacja pomieszczeń w budynku gminnym na potrzeby utworzenia izby pamięci funkcjonującej w strukturze MOK w Tuszynie

W dniu 20 lipca 2018 r. została podpisana Umowa dotycząca dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Jeszcze w 2018r. przy Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie powstanie Izba Pamięci. Dzięki dotacji pozyskanej przez Gminę Tuszyn z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 tys. zł, na potrzeby Izby Pamięci zostanie zaadoptowana część pomieszczeń po Ośrodku MSW w Tuszynie Lesie. Znajdą się w niej dokumenty, przedmioty, pamiątki czy zdjęcia związane z Tuszynem. Tematem wiodącym będzie postać noblisty związanego z Tuszynem – Władysława Stanisława Reymonta, który mieszkał tu i wychowywał się przez kilka lat. Ojciec Reymonta pracował jako organista w tutejszej Parafii pw. Św. Witalisa a jego wuj był w Tuszynie leśniczym. Właśnie dlatego już od dawna mieszkańcy i władze Tuszyna upamiętniają to wydarzenie. W Tuszynie można odwiedzić np. Plac Reymonta, gdzie znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona nobliście – ufundowana przez mieszkańców Tuszyna, uczyć się w Gimnazjum nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta czy oglądać wystawy poświęcone Reymontowi. Od kilku lat Gmina Tuszyn może pochwalić się czynnym uczestnictwem w Związku Gmin Reymontowskich wraz z Lipcami Reymontowskimi, Będkowem czy Kobielami Wielkimi – gdzie urodził się Reymont. Nasz noblista pisząc „Chłopów” nie zapomniał o miejscach i przeżyciach z dzieciństwa związanych z Tuszynem. W zbiorach stowarzyszenia KOCHAM TUSZYN znajduje się oryginał gazety Kuryer Literacko-Naukowy z roku 1935r., a w nim cytat -” Reymont zetknął się w Tuszynie ze szlachtą z Rzepek pod Tuszynem. Poznał tam również chłopów z Modlicy, wsi między Rzgowem a Poddębiną – a więc około Tuszyna. Z niezwykłą żywością i dynamiczna plastyką opisuje Reymont w Chłopach zarówno ową szlachtę rzepecką jak i chłopów z Modlicy”.

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby przekazać przedmioty do tworzącej się Izby Pamięci, która zlokalizowana będzie w dzielnicy Tuszyn Las przy ul 3 Maja 49, prosimy o kontakt z MOK w Tuszynie, tel. 42 614 25 89, więcej na www.moktuszyn.pl

Rynek Tuszyn 1939 1945 Dzis Plac Reymonta 900x552

Rynek w Tuszynie z lat 1939-1945 ( ze zbiorów stowarzyszenia KOCHAM TUSZYN) – Dzisiejszy Plac Reymonta

2018r Stary Rynek Dzisiejszy Plac Remonta W Tuszynie 900x596

Plac Reymonta dzis! ( ze zbiorów MOK w Tuszynie)

 

200 tys. dotacji na Izbę Pamięci w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast