Polska-Tuszyn: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2018/S 061-135875

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Treść ogłoszenia>>

Informacja dotycząca umowy o świadczenie usług publicznych
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast