Spotkanie przedstawicieli firmy Solisys Fotowoltaika w kooperacji z Grand Consulting z zaintersowanymi mieszkańcami.

Informacja Urząd Miasta informuje, iż w dniu 19.10.2017r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20A odbędzie się spotkanie przedstawicieli firmy Solisys Fotowoltaika w kooperacji z Grand Consulting z zaintersowanymi mieszkańcami dotyczące dofinansowania na instalację

W związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie od 1 października systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia, czyli sieci szpitali, zmieni się sposób organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkiem. Pacjentami po godzinach pracy poradni POZ oraz w soboty, niedziele i święta

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.   Jesteś przedsiębiorcą

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast