20 listopada 2018 roku Gmina Tuszyn podpisała umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na zadanie pn.: Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie”

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 3 947 483,28 zł

Wysokość dofinansowania w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi w wysokości: 2 149 334,00 zł

Zakres projektu obejmuje: budowę kanalizacji ściekowej z odejściami bocznymi w pasie drogowym, oraz pompownią ścieków z kompletnym wyposażeniem.

Link do strony: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast