Kiedy:
23 Marzec 2021@14:00 – 17:00
2021-03-23T14:00:00+01:00
2021-03-23T17:00:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Biuro Rady Miejskiej w Tuszynie
42 6143 325

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z  2020 r. poz. 713 z późn. zm. )  uprzejmie zapraszam  na  XXXV sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która  odbędzie się  w  dniu 23 marca  2021 r. (wtorek ) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu  Miasta   przy  ul. Piotrkowskiej 2/4
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu XXXIII i nadzwyczajnej XXXIV sesji.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie Gminy
Tuszyn.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuszyn w roku 2021.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Tuszynie do  załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

7.  Zakończenie  obrad  XXXV sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

XXXV sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast