Kiedy:
11 Luty 2021@13:00 – 16:00
2021-02-11T13:00:00+01:00
2021-02-11T16:00:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Biuro Rady Miejskiej w Tuszynie
42 6143426

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Tuszynie, która odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2021 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuszyn na 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 90/2 w Syskach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr 487 i 488 w Górkach Dużych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Tuszynie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2021 rok.
12. Informacja o pracy Burmistrza i Urzędu Miasta w Tuszynie w okresie od 30.12.20 r. do 10.02.21 r.
13. Sprawy różne, wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

 

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

Materiały na sesję dostępne na BIP

Transmisja oraz archiwalne zapisy obrazu i dźwięku z obrad sesji Rady Miejskiej dostępne są na stronie internetowej www.tuszyn.org.pl w zakładce „Urząd Miasta”

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast