Kiedy:
11 Marzec 2020@10:06 – 11:06
2020-03-11T10:06:00+01:00
2020-03-11T11:06:00+01:00
Kontakt:
Biuro Rady Miejskiej w Tuszynie
0-42 6143-069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uprzejmie zapraszam na XXII sesję Rady Miejskiej w Tuszynie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. (środa) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XVIII i nadzwyczajnych XIX, XX i XXI sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej teren dz. 199, 200 obr. 7 w Tuszynie przy ul. 3-go Maja.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren dz. 166 w Garbowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Głównej w Zofiówce.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część terenu obr. 13 w Tuszynie przy ul. Wielkopole.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/486/14 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu wsi Żeromin i Kruszów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/231/16 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Obsługi Administracyjno-Finansowej Szkół i Przedszkoli” oraz nadania jej statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie terminu wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Tuszyn.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuszyn w roku 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Tuszyn do zasobów dróg gminnych dróg serwisowych służących do obsługi autostrady A-1 w gminie Tuszyn.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Tuszyn na 2020 rok.
15. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w Tuszynie w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 11 marca 2020 r.
16. Sprawy różne, wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

XXII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast