Kiedy:
30 Listopad 2021@14:00 – 16:00
2021-11-30T14:00:00+01:00
2021-11-30T16:00:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Biuro Rady Miejskiej w Tuszynie
42 6143 069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  uprzejmie zapraszam  na  XLV sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 30 listopada 2021 r.  ( wtorek ) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy   ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów  z  XLII  i nadzwyczajnej  XXLIII i XLIV sesji Rady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuszyn w 2022 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tuszyn organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 433 w Górkach Dużych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 492/3 w Górkach Dużych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr ewid. 355 w Szczukwinie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działek nr ewid. 238,239/1, 239/2, 247, 248/1, 248/2 i część działki  nr ewid.244 w Dylewie.
13. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
14. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w okresie od 02 września  2021 r. do 30 listopada 2021 r.
15. Sprawy różne, wolne  wnioski.
16. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z  poważaniem
Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej   Małecki

XLV Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast