Kiedy:
2 wrzesień 2021@13:00 – 16:00
2021-09-02T13:00:00+02:00
2021-09-02T16:00:00+02:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Biuro Rady Miejskiej w Tuszynie
42 6143-069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)  uprzejmie zapraszam  na  XLII sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 2 września 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy   ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z XXXVII, nadzwyczajnej XXXVIII, XXXIX, nadzwyczajnych XL i XLI sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania wyróżnienia honorowego „Gmina Tuszyn Dziękuje”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Tuszyn”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuszynie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren przy ul. Głównej w Zofiówce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej część terenu działki 63/6 przy  ul. Starościańskiej w Tuszynku Majorackim.
9. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w okresie między sesjami  tj. od 28 czerwca 2021 r. do 1 września 2021 r.
10. Sprawy różne, wolne  wnioski.
11. Zakończenie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast