Kiedy:
29 Październik 2019@12:00 – 16:00
2019-10-29T12:00:00+01:00
2019-10-29T16:00:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Rada Miejska w Tuszynie
0-42 6143-069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  uprzejmie zapraszam  na  XIV sesję Rady Miejskiej  w Tuszynie, która odbędzie się  w  dniu 29 października 2019 r.  (wtorek) o godz. 12.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów  z  X i nadzwyczajnych XI, XII, XIII sesji.
3. Prezentacja na temat budowy szerokopasmowej sieci dostępu do internetu w gminie Tuszyn w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuszyn w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 1 roku oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn (dot. obrębu Żeromin PGRyb.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat oraz odstąpienia od trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuszyn.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z Otwartej Strefy Aktywności  w Tuszynie przy ul. Poniatowskiego 11.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn obejmującej teren działki nr 272 w Syskach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika, które nie spełnia wymogów formalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na kadencję 2020 – 2023.
12. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
13. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w Tuszynie w okresie  od 26 sierpnia 2019 r. do 29 października 2019 r.
14. Sprawy różne, wolne  wnioski.
15. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Z poważaniem,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie
Andrzej Małecki

XIV Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast