Kiedy:
31 styczeń 2022@14:00 – 16:30
2022-01-31T14:00:00+01:00
2022-01-31T16:30:00+01:00
Gdzie:
Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Rada Miejska w Tuszynie
0-42 6143-069

Działając na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  uprzejmie zapraszam na  XLIX sesję Rady Miejskiej w Tuszynie, która odbędzie się w  dniu 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta przy   ul. Piotrkowskiej 2/4.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z nadzwyczajnej XLV, XLVI, nadzwyczajnej XLVII i XLVIII sesji Rady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  w 2022 roku na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuszyn.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuszyn na lata 2022 – 2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuszyn na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tuszynie na 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn obejmującej teren przy ulicy Szkolnej w Kruszowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyna obejmującej część obr. 14 w Tuszynie przy ul. Żeromskiego.
11. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta w okresie między sesjami tj. od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
12. Sprawy różne, wolne  wnioski.
13. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Tuszynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie

Andrzej Małecki

SESJA RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE