Kiedy:
5 Październik 2018@12:00 – 16:00
2018-10-05T12:00:00+02:00
2018-10-05T16:00:00+02:00
Gdzie:
Noworzgowska 20A
95-080 Tuszyn
Kontakt:
Rada Miejska w Tuszynie
42 6143-069

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuszynie Andrzej Małecki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uprzejmie zaprasza na LXVII sesję Rady Miejskiej w Tuszynie, która odbędzie się w dniu 05 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20 A.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z LXI i Nadzwyczajnych LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI sesji Rady.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Tuszyn.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/415/18 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tuszyn w roku 2018.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2018-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa.
9. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Tuszynie.
10. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Urzędu Miasta.
11. Zakończenie obrad.

LXVII Sesja Rady Miejskiej w Tuszynie
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast