Zlobek Prusa 2 Zal 2   Wzor Informacji O Korzystaniu Z Dofinansowania Pdf Page 0001

Gmina wyłoniła Wykonawcę zadania w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 7 maja 2024 r. Wartość robót zgodnie z wybraną ofertą opiewa na kwotę 1.496.795,49 zł. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r.

Gmina Tuszyn informuje, iż dnia 17 maja 2024 roku została podpisana umowa na zadanie pn.: Utworzenie 18 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 w Gminnym Żłobku w Tuszynie przy ul. B. Prusa7.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo – Budowalny Lasota Sp. jawna Jacek Lasota, Jakub Lasota, Bartłomiej Lasota z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze tym roku.

Wartość robót budowalnych: 1 496 795,49 zł.

Na inwestycji prowadzony jest nadzór inwestorski.

Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

Projekt współfinansowany ze środków Krajowego Plany Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Zlobek Prusa 1 Tablica Nr 2
Zlobek 4
Zlobek 1