TRWA MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUSZYNIE ZA BLISKO 30 MLN ZŁ

TRWA MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUSZYNIE ZA BLISKO 30 MLN  ZŁ

Gmina Tuszyn realizuje modernizację oczyszczalni ścieków w Tuszynie za prawie 30 mln. zł. / prace obejmują m.in.wykonanie remontu istniejącego ciągu technologicznego oczyszczania ścieków w zakresie niezbędnych napraw istniejących obiektów oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń i armatury, rozbudowę ciągu technologicznego o nowe obiekty polepszające proces