Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!

– nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!

– limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!

– do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!

Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

 

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września wchodzi w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/

 

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Bezpłatne badanie mammograficzne adresowane jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej NFZ.
Panie, których program nie obejmuje, mogą wykonać płatne badanie. W czasie trwania akcji koszt badania wynosi 80 zł (bez skierowania).

Konkurs dla organizacji pozarządowych z województwa łódzkiego.

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi realizuje projekt pt. NEW/TECH/ORG, który ma na celu:

  • zwiększyć aktywność organizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi IT,
  • podnieść kompetencje i umiejętności kadry NGO,
  • wesprzeć organizacje w wirtualnej promocji ich działań na rzecz lokalnej społeczności

W ramach powyższego projektu chcielibyśmy zaprosić wszystkie NGO z województwa łódzkiego do udziału w organizowanym konkursie. Do wygrania cenne nagrody (np. sprzęt IT/fotograficzny). W ten sposób chcemy wesprzeć organizacje, które często nie mogą pozwolić sobie na zakup sprzętu IT. Chcemy również promować nowoczesne oraz darmowe  technologie, które mogą usprawnić działalność NGO.

 

Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej działalności organizacji i/lub jej działań na rzecz lokalnej społeczności. Zachęcamy uczestników do wykorzystania ciekawych programów graficznych takich jak: Prezi, Pictochart, Canva, PowerPoint.

Prace konkursowe można nadsyłać od 1 września do 31 października (23:59).

 

 

Regulamin konkursu dostępny: https://drive.google.com/file/d/0B7GVo9Xwj_f-OFFOblN6QjJzd2c/view?usp=sharing

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/file/d/0B7GVo9Xwj_f-R3pMU0h1dFZrLWs/view?usp=sharing

 

Z poważaniem,

Justyna Słoma

 

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii,

  1. Sienkiewicza 55, 90-009 Lodź, Poland
    tel. 42 632 27 20

fax. 42 631 11 14
fio@newtechlodz.com
www.newtechlodz.com

Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast