1 4

W ostatnich dniach pracownicy gminnej Spółki kontynuowali prace związane z utwardzeniem pobocza przy ul. Glinianej w Szczukwinie, kosili trawy kosami spalinowymi w sołectwie Żeromin i w ul. Młynkowej w Tuszynie, kosili trawy kosiarkami bijakowymi – wczoraj i dziś sołectwo Garbów. Zabrano także odpady poremontowe oraz gabarytowe i wymieniono pojemniki na PSZOK-u.

2 4
3 4
4 3
5 2
6 2

MPGK W TUSZYNIE INFORMUJE