DSC00141

Szanowni Mieszkańcy, stosownie do art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością jest obowiązany utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a w szczególności usuwać padłe zwierzęta z nieruchomości.

Biorąc powyższe pod uwagę, przypominamy, iż przypadki padłych zwierząt dzikich lub bezdomnych (takich, których właściciela nie udało się ustalić), znajdujących się na nieruchomościach będących własnością gminy lub w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych, należy zgłaszać pod numerem alarmowym 112 bądź 997 lub bezpośrednio do Urzędu Miasta w Tuszynie – Referat Dróg i Zieleni pod numerem telefonu: 42 232 13 80 wew. 51, 52 w godzinach pracy Urzędu. W pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu: 505 071 196.

Wszelkie zdarzenia z udziałem zwierząt, dotyczące dróg krajowych (A1, DK 12/91), należy zgłaszać do Punktu Informacji Drogowej pod numerem telefonu: 19 111.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PADŁYCH ZWIERZĄT