Bez Tytulu

Informujemy, że ponad 112 mln złotych z Krajowego Planu Odbudowy zostanie rozdysponowanych przez resort kultury na dofinansowanie organizacji wydarzeń kulturalnych. Wysokość pojedynczego grantu może wynieść od 20 do 100 tys. zł. Nabór wniosków rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 15 lipca. Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/granty-od-20-do-100-tys-zlotych-z-kpo-na-organizacje-wydarzen-kulturalnych

O granty w programie mogą ubiegać się m.in. instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Do objęcia wsparciem kwalifikują się następujące rodzaje przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy, wystawy, performance, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki, dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne, kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

ŚRODKI Z KPO NA ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH