Senior Wigor

W ramach projektu FEAST w Dziennym Domu Senior – Wigor w Tuszynie zamontowana została specjalnie zaprojektowana, podwyższona grządka dostosowana do potrzeb i możliwości osób starszych. Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy Dziennego Domu “Senior-Wigor” z Tuszyna z Uniwersytetem Łódzkim, dbałość o dobrostan i jakość odżywiania pensjonariuszek i pensjonariuszy. Podwyższona grządka stanowi rozszerzenie dotychczasowych działań związanych z założeniem ogrodu warzywnego w placówce w ramach projektu Horyzont Europa FEAST realizowanego z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

SENIOR WIGOR PROMUJE ZDROWY TRYB ŻYCIA