KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SUMP ŁOM

KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU SUMP ŁOM

Szanowni Państwo, Członkowie SŁOM, w nawiązaniu do przeprowadzonych naszych wspólnych konsultacji do dokumentu „założenia do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (SUMP)”, które zawierają podsumowanie i wnioski z etapu diagnostycznego, planowaną strukturę dokumentu oraz zestawienie dobrych praktyk