WNIOSKI DOTYCZĄCE OSZACOWANIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU SUSZY – TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 17 LISTOPADA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Rząd wydłużył termin składania wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w wyniku tegorocznej suszy. Rolnicy będą mieli taką możliwość do 17 listopada 2023 r. Termin składania wniosków suszowych przedłużony Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i

KONKURS “NAJCIEKAWSZA KRONIKA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”

KONKURS “NAJCIEKAWSZA KRONIKA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH”

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” organizuje III edycje konkursu pt. „Najciekawsza kronika Koła Gospodyń Wiejskich”. Celem konkursu jest promocja działalności społeczno–gospodarczej i kulturalnej KGW, popularyzowanie dokumentowania kronikarskiego działań podejmowanych przez KGW, kształtowanie poczucia przynależności do lokalnej społeczności