SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT ARiMR – 11 GRUDNIA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI DANYCH

SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT ARiMR – 11 GRUDNIA SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI DANYCH

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina że do dnia 06 stycznia 2024r. rolnicy prowadzący w swoich gospodarstwach produkcję zwierzęcą, mają obowiązek aktualizacji danych dotyczących siedzib stada zgłoszonych do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt ARiMR. Dotyczy to wszystkich rolników prowadzących produkcję zwierzęcą

KOMUNIKAT ZWIK TUSZYN DOTYCZĄCY DOPUSZCZENIA WODY DO SPOŻYCIA W TUSZYNIE LESIE

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Komunikat dotyczy mieszkańców miejscowości Tuszyn dzielnica Tuszyn-Las ul. Wyspiańskiego, ul. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Marii Dąbrowskiej, ul. Krótka, ul. Chłopickiego, ul. Lelewela, ul. Sowińskiego, ul. Pułaskiego, ul. Domowicza, ul. Wąska, ul. Leśna, ul. Poniatowskiego, ul. Pułaskiego, ul. Palestyńska, ul. Poniatowskiego, ul. Południowa, ul. Słoneczna, ul. Karłowicza, ul. Narutowicza, ul. Batorego, ul. Zygmunta Starego, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Władysława Łokietka, ul. Chrobrego,ul. 3-go Maja, ul. P. Skargi,

„EKOISKIERKI” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM LAUREATAMI KONKURSU „MAPA BOGACTWA I BIORÓŻNORODNOŚCI WSI”

„EKOISKIERKI” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM LAUREATAMI KONKURSU „MAPA BOGACTWA I BIORÓŻNORODNOŚCI WSI”

„EKOISKIERKI” ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WODZINIE PRYWATNYM LAUREATAMI KONKURSU „MAPA BOGACTWA I BIORÓŻNORODNOŚCI WSI” Nie od dziś wiadomo, że Szkoła Podstawowa w Wodzinie Prywatnym słynie z sukcesów w dziedzinie ekologii. Każde kolejne zwycięstwo buduje jeszcze bardziej i zachęca do wzmożonej

INFORMACJA O FINANSOWANIU ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY TUSZYN

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Piotrkowska.webp

Zadanie pn. „Finansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tuszyn” dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość zadania: 59.744,79 zł Dofinansowanie w formie dotacji ze środków