KOWR

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń do VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”. Konkurs Kulinarny Bitwa Regionów corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń z terenów wiejskich.

Cele konkursu: Celem konkursu Bitwa Regionów jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych.

Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich.

Organizatorzy: Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak się zgłosić?: Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31.03.2023 wysłać zgłoszenie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza umieszczonego na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl

Nagrody w I etapie konkursu:

I miejsce – 2000 zł

II miejsce – 1500 zł

III miejsce – 1000 zł

Nagrody w II etapie konkursu:

I miejsce – 5000 zł

II miejsce – 3500 zł

III miejsce – 2000 zł

Nagrody w III etapie konkursu:

I miejsce – 25 000 zł

II miejsce – 15 000 zł

III miejsce – 10 000 zł

Kontakt telefoniczny pod nr 798 686 094, 507 797 195 lub 042 636 53 26.

Bitwa-Regionow

KONKURS KULINARNY DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – BITWA REGIONÓW