IMG 4651 900x675

WIERZBOWY RAJ W KRUSZOWIE JUŻ GOTOWY

W dniu 11.09.2022r., podczas Dożynek w Żerominie, podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Wicemarszałka Województwa Łódzkiego – Pana Piotra Adamczyka a Gminą Tuszyn z udziałem Sołtysa Kruszowa – Pani Izabeli Kudry na sfinansowanie projektu pn. Wierzbowy Raj – zagospodarowanie terenu wiejskiego w Sołectwie Kruszów (dofinansowanie na kwotę 100 tys. zł.), w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w 2022 r. na realizację projektu “Infrastruktura sołecka na plus”.

W ramach projektu stworzono miejsce rozrywki dla dzieci w różnym wieku. Projekt został podzielony na dwie strefy. Strefa 1 dla najmłodszych ( bujak, ławka równoważna, dwa zestawy zabawowe ). Strefa 2 dla starszych dzieci ( linarium stożek duży, sześciokąt wielofunkcyjny linowy ). Miejsce rozrywki uzupełniono o architekturę zieloną z wierzby wiciowej, która wiosną zazieleni się, tworząc miejsce przyjazne do spędzania aktywnie wolnego czasu na świeżym powietrzu, w otoczeniu zielonej architektury. Całkowita wartość zadania: 99 959,30 zł brutto. ( Wysokość udzielonej dotacji to 100 % całkowitych kosztów projektu).

Wiosną br. teren zostanie wyrównany, zagospodarowany oraz przygotowany do rozpoczęcia sezonu na świeżym powietrzu.

IMG 4652 900x675
IMG 4653 900x675
IMG 4654 900x675
IMG 4655 900x675
IMG 4656 900x675
IMG 4659 900x678
IMG 4660 900x678
Zdjecie Nr 16
WIERZBOWY RAJ W KRUSZOWIE JUŻ GOTOWY