ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI

ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI

ROZPORZĄDZENIE  NR 1/2023 POWIATOWEGO  LEKARZA WETERYNARII  W ŁODZI z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków(HPAI)  na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego.    Na podstawie art.45 ust. I ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu  chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1421 z późn.  zm.),  art.4 ust.4  Decyzji  Wykonawczej  Komisji  (UE) 201 8/1 136 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko i wzmocnionych środków bezpieczeństwa biologicznego oraz systemów wczesnego wykrywania w związku z ryzykiem stwarzanym  przez dzikie  ptactwo