Sprzet 1

NOWY SPRZĘT – NA NOWY ROK

Jeszcze w czerwcu br. Gmina Tuszyn złożyła wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczący sfinansowania zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostek OSP z naszego terenu, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Przyznano nam kwotę 116 762, 58 zł, która została podzielona pomiędzy OSP Tuszyn, OSP Tuszyn Las i OSP Wodzinek. Za pozyskane środki Gmina Tuszyn, w uzgodnieniu z jednostkami, zakupiła potrzebny im sprzęt ratowniczo – gaśniczy, który został oficjalnie przekazany strażakom w dniu 29.12.2022r. w Urzędzie Miasta w Tuszynie. Podczas uroczystości przekazania sprzętu obecni byli m.in: wice Wojewoda Łódzki – pan Piotr Cieplucha, Komendant PSP w Koluszkach – Bryg. Krzysztof Supera, Burmistrz Miasta Tuszyna – pan Witold Małecki, Strażacy z obdarowanych jednostek na czele z Prezesami. Środki na zakupiony sprzęt pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

OSP Tuszyn otrzymała sprzęt za kwotę 37 622,00 zł brutto.

1) Maska OPTI-PRO do aparatu powietrznego FENZY z pokrowcem – 4 szt.;

2) Pilarka do drewna MS251 STIHL – 1 szt.;

3) Hełm bojowy Heros – Titan Rosenbauer biały z czerwonymi naklejkami – 4 szt.;

4) Ubranie specjalne FHR 008 MAX PL 2 – częściowe, zgodne z OPZ – 10 kpl.;

OSP Tuszyn Las otrzymała sprzęt za kwotę 37 738,00 zł brutto:

1) Maska OPTI-PRO do aparatu powietrznego FENZY z pokrowcem – 4 szt.;

2) Ubranie specjalne FHR 008 MAX PL 2 – częściowe, zgodne z OPZ – 2 kpl.;

3) Drabina nasadkowa DN 2,73 DA – 2 szt.;

4) Zestaw klinów i podkładów do stabilizacji MS III kod R03 – 1 szt.;

5) Zestaw 3 zabezpieczeń AIR BAG (350-390 mm; 400-450 mm; 430-500mm) – 1 szt.;

6) Lanca uniwersalna 35×800 mm głowica do ataku 160l/min (MKII 35-800-A)

z młotem – 1 szt.;

7) Sprężarka Coltri COMPACT 100 EM 230V 50Hz 300 bar – 1 szt.;

8) Zestaw podpór FM STRUT w torbie – 1 szt.;

9) Nosze podbierakowe aluminiowe – 1 szt.;

10) Prądownica PW 52 Turbosupon SU3 – 1 szt.;

OSP Wodzinek otrzymała sprzęt za kwotę 39 000,00 zł brutto:

1) Agregat hydrauliczny LUKAS typ P 630 SG z dwoma wężami przedłużającymi 10 m – 1 szt.;

Dodatkowo OSP Wodzinek otrzymało nożyce hydrauliczne LUKAS, Piłe ręczną, Wybijak do szyb, Mate narzędziową oraz Nóż do przecinania pasów sfinansowane przez Gminę Tuszyn z Funduszu Sołeckiego w sumie za kwotę 19 960, 00 zł brutto.

Sprzet 2
Sprzet 3
Sprzet 4
Sprzet 5
Sprzet 6
Sprzet 7
Sprzet 9
Sprzet 10
Sprzet 11
Logotyp

NOWY SPRZĘT NA NOWY ROK