Numery Budynki

Szanowni Państwo, w związku z opadami śniegu, przypominamy zarządcom oraz właścicielom i administratorom posesji o konieczności uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników przylegających do ich nieruchomości. Obowiązek taki nakładają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) oraz Uchwały NR LI/392/2022 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuszyn.

Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są odpowiedzialni, pod groźbą kar, za usuwanie zalegającego na dachach śniegu i lodu, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio wzdłuż nieruchomości oraz usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.

Zaniedbanie tych obowiązków jest wykroczeniem zagrożonym grzywną lub skierowaniem do sądu wniosku o ukaranie.

PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ODŚNIEŻANIA CHODNIKÓW