Numery Budynki

PAMIĘTAJ – PRAWIDŁOWE OZNACZENIE POSESJI MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE !

Brak oznakowania domu/posesji numerem porządkowym jest niezgodny z obowiązującymi przepisami, a przede wszystkim może być ogromnym utrudnieniem np. dla służb ratunkowych. Gdy posesja nie ma numeru porządkowego, czas dojazdu pogotowia, policji czy straży pożarnej znacznie się wydłuża. Pamiętajmy! W ratowaniu życia liczy się każda minuta. Nie pozwólmy, aby służby ratownicze traciły cenny czas na poszukiwanie adresów.

Warto także przypomnieć, że obowiązek umieszczania tablic reguluje prawo. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2021r.1990 t.j.) w art.47b mówi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – również nazwę miejscowości. Ponadto, jeśli budynek nie znajduje się bezpośredni przy drodze, a jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, wówczas tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu od strony ulicy lub wjazdu.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być oświetlona. Kary za brak oznaczeń na budynku przewiduje Kodeks wykroczeń. Jeżeli nie dopełnimy obowiązku oznaczenia budynku numerem porządkowym lub jeśli tabliczka z numerem będzie nieczytelna, grozić może za to kara grzywny do 250 zł. Prosimy zatem wszystkich właścicieli nieruchomości o uzupełnienie lub odnowienie istniejących tabliczek adresowych.

PAMIĘTAJ – PRAWIDŁOWE OZNACZENIE POSESJI MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE !