1 Szczukwin Umowa

DAR ZE SZCZUKWINA DOTARŁ DO TIACZEWA

Przypomnijmy, że w dniu 19 października 2022 r. w Szczukwinie podpisana została umowa pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczukwinie, reprezentowaną przez Prezesa OSP – druha Janusza Pielużka i Skarbnika OSP – druhnę Aleksandrę Kiljan a Radą Miejską w Tiaczewie na Ukrainie reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Pana Iwana Iwanowicza Kowacza. Umowa dotyczyła nieodpłatnego przekazania, jako pomoc humanitarną specjalistycznego samochodu do ochrony przeciwpożarowej, marki STAR 244L z OSP Szczukwin do naszego miasta partnerskiego Tiaczew na Ukrainie. Następnie delegacja druhów strażaków ze Szczukwina oraz Burmistrz Miasta Tuszyna pomogli przetransportować podarowany samochód do granicy ukraińskiej, gdzie został odebrany przez delegację z Tiaczewa. Fizyczne przekazanie auta odbyło się na granicy słowacko – ukraińskiej w Użgorodzie. Poniżej prezentujemy pamiątkowe zdjęcie ze spotkania.

Szczukwin
DAR ZE SZCZUKWINA DOTARŁ DO TIACZEWA