20221012 104508

We środę 12 października w sąsiedztwie Rezerwatu Molenda w Gminie Tuszyn odbyło się bardzo ciekawe wydarzenie. Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna – Pan Marcin Król zaprosił na wspólne sadzenie cisa. W wyznaczonym miejscu w leśnictwie Tuszyn zebrali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 z Tuszyna i tuszyńskiego Liceum wraz z opiekunami, którym towarzyszyli: Wicewojewoda Łódzki – Pan Piotr Cieplucha, Zastępca Dyrektora ds. gospodarki Leśnej RDLP w Łodzi – Pan Marek Miścierewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna – Pan Marcin Król, Burmistrz Miasta Tuszyna – Pan Witold Małecki, Leśniczy – Pan Marek Pawlak oraz pracownicy Lasów Państwowych. Wydarzenie odbyło się w ramach Regionalnego Programu Restytucji Cisa. Warto przypomnieć, że Cis jest gatunkiem wolno rosnącym, ale długowiecznym – najstarszym cisem w Polsce jest cis w Henrykowie Lubańskim, którego wiek ocenia się na około 1300 lat. Posadzono 500 cisów. Na zakończenie, po dobrze wykonanej pracy wszystkich zaproszono na poczęstunek. Wydarzenie patronatem objął Pan Piotr Cieplucha – Wicewojewoda Łódzki.

20221012 104851
20221012 105001
20221012 105924

20221012 110414
20221012 105737
20221012 105014
20221012 105739
SADZENIE CISÓW W GMINIE TUSZYN