Polski Lad Tuszyn 2022 900x591

Gmina Tuszyn otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych promesę w wysokości 10.450.000, 00 zł. na zadanie: „Poprawa stanu środowiska poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynie”. Wartość realizowanego zadania wyniesie 14.514.502,72 zł.

PROMESA NA KWOTĘ 10.450.000 DLA GMINY TUSZYN