Logo LGD 800x800

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do opracowania raportu końcowego dot. programowania obejmującego lata 2016-2023, Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badawczej.

Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców i będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2016-2023.

Zebrane dzięki ankietom dane pozwolą na dogłębne poznanie Państwa opinii odnośnie realizowanej przez Stowarzyszenie „BUD-UJ RAZEM” Lokalnej Strategii Rozwoju, jej realnego dostosowania do potrzeb społeczeństwa oraz efektów jakie ze sobą przyniosła.

Badanie ankietowe trwa od dn. 15.06.2022 do dnia 30.06.2022r.

Poniżej link do ankiety:

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=67562cf2&&b=254721e69b&&c=e22df391

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

ANKIETA BADAWCZA STOWARZYSZENIA LGD BUD – UJ RAZEM