Woda 900x438

Gmina Tuszyn została liderem Projektu pn. „Lokalne Partnerstwo do Spraw Wody 2022”, realizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Projekt powołano do podjęcia wspólnych działań w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodą na obszarze powiatu łódzkiego -wschodniego. W projekcie biorą udział wszystkie gminy z terenu powiatu łódzkiego -wschodniego, spółki wodne działające na terenie gminy Brójce i gminy Rzgów oraz zarządzający wodą na danym obszarze powiatu. Projekt ma na celu zastosowanie innowacyjnego podejścia dla działań związanych z łagodzeniem skutków suszy na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Stosowne listy intencyjne podpisali: Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego, włodarze gmin z terenu powiatu, prezesi spółek wodnych z Brójec i Rzgowa oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

Woda 2 900x438
Woda 3 900x437
Woda 4 900x438
Woda 5 900x438
Woda 6 900x437
Woda 7 900x438
Woda 12 900x438
Woda 13 900x438
Woda 1 900x605
GMINA TUSZYN LIDEREM PROJEKTU “LOKALNE PARTNERSTWO DO SPRAW WODY 2022”