Numery Budynki

Od stycznia 2022 roku nowe świadczenie – dodatek osłonowy

Od 4 stycznia 2022 roku można składać wnioski o dodatek osłonowy. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetyczny. W Gminie Tuszyn wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie, ul. 3 Maja 49.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje

Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:

• w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,

• w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

• gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*

• gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*

• gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*

*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków prowadzonej przez Urząd Miasta w Tuszynie.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?

Wnioski o dodatek osłonowy do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Mariusza Chołuja w Tuszynie, ul. 3 Maja 49, pokój nr 5,6 – w poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30, wtorek 7.30 – 17.00, czwartek 7.30 – 15.30 i piątek 7.30 – 14.00

( środa jest dniem bez interesanta).

Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez internet, np. za pomocą platformy ePUAP.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące dodatku osłonowego?

Szczegółowe i aktualne informacje dotyczące dodatku osłonowego są publikowane na stronie internetowej MOPS w Tuszynie:

Dodatkowo pytania można kierować do pracowników MOPS w Tuszynie. Można to zrobić telefoniczne, dzwoniąc pod numer 42 211 08 11 lub mailowo, pisząc na adres mopstuszyn@naszops.pl

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DODATKU OSŁONOWEGO