Logo LODR 811x800

Pakiety bioasekuracyjne dla producentów świń z Gminy Tuszyn
W związku z koniecznością zabezpieczania stad świń przed chorobą ASF, na terenie gminy Tuszyn, z inicjatywy Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w dniach 4 i 5 listopada 2021 (czwartek i piątek) wśród producentów świń będą rozdawane nieodpłatne pakiety bioasekuracyjne.
Mając na myśli zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 rozdzielanie pakietów rozłożono na dwa dni i podzielono rolników sołectwami według adresu zamieszkania. I tak w czwartek 4 listopada pakiety będą rozdawane wśród producentów świń będących mieszkańcami Miasta Tuszyna, Dylewa, Garbowa, Głuchowa, Górek Dużych, Górek Małych, Kruszowa, Modlicy, Sysek, Woli Kazubowej i Żeromina.
Natomiast w piątek 5 listopada pakiety rozdawane będą wśród producentów świń będących mieszkańcami Jutroszewa, Mąkoszyna, Szczukwina, Tuszynka Majorackiego, Wodzina Majorackiego, Wodzina Prywatnego, Wodzinka.
Pakiety rozdysponowane będą na terenie strażnicy OSP Tuszyn (Tuszyn ul. Źródlana 29) w od godziny 10,30. W trakcie zaplanowano prelekcję pracowników ARiMR dotyczącą dostępnych działań pomocowych dla producentów świń dotkniętych ograniczeniami związanymi ze strefami ASF oraz przedstawiciele Powiatowego Lekarza Weterynarii
Mając na uwadze obowiązujące ograniczenia związane z pandemią COVID-19 przypominamy o obowiązku noszenia maseczki ochronnej.

PAKIETY BIOASEKURACYJNE DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ Z GMINY TUSZYN
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast