Numery Budynki 900x675

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca wszedł w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek złożenia deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw mają wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych ( formularz A ) i niemieszkalnych ( formularz B ).

W przypadku domu jednorodzinnego obowiązek spoczywa na właścicielu, w przypadku budynku wielorodzinnego taką deklarację musi złożyć jego zarządca. Jeśli jednak w budynku wielorodzinnym ktoś ma w mieszkaniu indywidualne źródło ogrzewania np. kominek, musi także złożyć deklarację. Nie ma takiego obowiązku natomiast np. osoba wynajmująca mieszkanie.

Deklarację można złożyć:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem strony https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq ( strona Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego). Dotyczy to osób, które są w stanie uwierzytelnić swoją tożsamość profilem zaufanym,

2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem bądź złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Tuszynie.

Na mocy zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, jakie zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca br. termin na złożenie deklaracji do CEEB jest ściśle określony i wynosi:

1. 12 miesięcy w przypadku budynków posiadających źródła ciepła zainstalowane przed dniem 1 lipca 2021r.,

2. 14 dni w przypadku nowego budynku czyli oddanego do użytku po 1 lipca 2021r.

Informacje złożone w deklaracji podlegają weryfikacji danych i kontroli. Podmiotami uprawnionymi do ich kontroli będą pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska i Straż Miejska.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić kara grzywny ( na podstawie Kodeksu Wykroczeń)

OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW