Numery Budynki 900x675

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy mieszkańców naszej gminy, iż w maju br. będą przeprowadzane kontrole prawidłowości segregacji odpadów komunalnych. Urząd Miasta w Tuszynie tym samym chce uniknąć naliczania opłaty podwyższonej mieszkańcom, którzy nieprawidłowo segregują odpady. Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata ta w Gminie Tuszyn wynosi 116 zł miesięcznie, od każdej zgłoszonej osoby, co stanowi czterokrotność stawki podstawowej. W sytuacji gdy podczas kontroli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, odpady zostaną pozostawione do ponownego posegregowania.

KONTROLE PRAWIDŁOWOŚCI SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TUSZYN
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast