Zarzad 4 3 900x675

W dniu 26 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Rady Miejskiej w Tuszynie. W przerwie posiedzenia obradował Zarząd Miejsko – Gminny Związku OSP. Omawiano podział środków finansowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Tuszyn na rok 2021 (zadania i kwoty) oraz przedstawiono sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej PSP powiatu łódzkiego wschodniego za rok 2020, w tym dane jednostek z naszej gminy.

W roku 2021 na wydatki związane z działalnością OSP w Gminie Tuszyn zaplanowano kwotę z budżetu w wysokości 317.709,00 zł. ( w tym kwota 105.858,00 zł do podziału na jednostki OSP – decyzją Zarządu Miejsko – Gminnego Związku OSP w Tuszynie). Poniżej prezentujemy plan wydatków i sprawozdanie.

plan-wydatkow-2021-OSP

Sprawozdanie-OSP

OBRADOWAŁ ZARZĄD MIEJSKO-GMINNY ZWIĄZKU OSP
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast