Czynsz 900x380

Nowe przepisy o „dopłatach do czynszu”

4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11), wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe. Oznacza to, że w okresie od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. wyłącznie najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy mają obniżone co najmniej o 25% dochody w porównaniu do roku 2019 z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuszynie, Pl. Reymonta 1 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Więcej informacji znajdą Państwo w linku: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/doplaty-do-czynszu

DOPŁATY DO CZYNSZU – NOWE PRZEPISY
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast