Przyznane na cele rekomendowane przez Pana Burmistrza Miasta Tuszyna – Witolda Małeckiego
w złożonych wnioskach środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozpatrywane przez
 9 -osobową komisję przy Premierze RP, której Wiceminister był członkiem, znajdują się już na koncie Gminy Tuszyn.
Dzięki przekazanym środkom Gmina Tuszyn zrealizuje szczytny cel budowy stadionu miejskiego
i  długo oczekiwaną przez mieszkańców Tuszyna inwestycję w sieć kanalizacyjną w ulicach
m.in. Ściegiennego i Cmentarnej.
Autor: Joanna Krawczyk
Na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Tuszynie Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda przekazał symboliczny czek na kwotę 10 mln 800 tys. zł.
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast