Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Miejskie Centrum Kultury w Tuszynie pod hasłem ”Aniołek Bożonarodzeniowy”. Wydarzenie to skierowane jest do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków, a prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, wyklejanie, rzeźba – modelina lub masa solna, forma przestrzenna -technika dowolna). Format prac płaskich – A4, a prac przestrzennych od 20 do 30 cm. Opisane prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do MCK osobiście lub przesłać pocztą w terminie do 19 grudnia 2020 roku. Wykonane Anioły będą oceniane według kryteriów: wkład pracy, estetyka, walory plastyczne, z uwzględnieniem czterech kategorii wiekowych. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną wyeksponowane na wystawie oraz jako zdjęcia na profilu MCK na Facebook.
Więcej szczegółowych informacji uzyskać można dzwoniąc pod numer 42 614 25 89 lub odwiedzając stronę: www.moktuszyn.pl .

KONKURS “ANIOŁEK BOŻONARODZENIOWY” W MCK
Zmień wielkość czcionki
Włącz wysoki kontrast